PRESS


press bilder Photo: Emile Ashley

Utstilling Hå gamle prestegard
3.mars – 15.april 2012

Det swinger på Jæren

Ikke bare markerer Terry Nilssen-Loves utstilling på Hå gamle prestegard kunstnerens syttiårsdag; den er også en annen milepæl i hans kunstneriske virke, for han har vært aktiv som utstillende kunstner i 50 år. Det er altså en grunnpilar i den rogalandske kunstscenen som nå på nytt viser seg fram, men uten å se seg tilbake: dette er ingen retrospektiv utstilling, men en mønstring av blodferskt maleri og tegning.

Selv om vi kan si at Nilssen-Love har en signaturstil, et billedutrykk som er lett å kjenne igjen, har han klart å unngå å stivne i én form, slik bl.a. Frans Widerbergs kunstneriske stagnasjon er et tidelig eksampel på. Langsomt har Nilssen-Love utviklet sitt billeduttrykk, noen ganger med geometrisk struktur som prominent innslag, andre ganger, som nå, med en frier, mer dynamisk flyt av farger og former. Hele tiden har han understreket jazzmusikken som inspirasjonskilde, og han er rask med å peke på parallellen: improvisasjonens usikre, men givende balanse mellom orden og kaos.

Heftig fargebruk
Akkurat der er Nilssen-Love nå, midt inne i den løsere dynamiske flyten, med en heftighet i fargebruken som våger mye, som slipper seg mer løs enn tidligere, fordi alderens erfaringssikkerhet er så betydelig. Min tolkning av disse nye maleriene bygger ikke minst på en opplevelse av tid: hvordan han viser oss ulike tidssjikt i malinglagene, som dels avdekker, dels tilslører hva som har skjedd på billedflaten tidligere i prosessen. Slik får vi glimtvis øye på brokker av tanker, opplevelser og følelser – noen ganger temmelig heftige, andre ganger i en roligere puls.

Trekker jeg dette ett skritt videre, ser jeg at Nilssen-Love bruker maleriet til en seismografisk registrering av øyeblikk, en arena til å utforske hva det vil si for en maler med mye erfaring å våge å leve i øyeblikket.

Å plassere slike fargesterke, heftig malerier i det jærske gråe fargeløse vinterlandskapet gir en sjelden vitamininnsprøytning, for nå swinger det virkelig på Jæren! Enten det skjer i det eksplosive "Function at the Junction" eller i det noe mer innadvendte "Homage to J.H.".

Innsmigrende
I enkelte bilder, som "A las cinco de las tarde I og II", dyrker han de litt for innsmigrende effektene; her er detaljer som jeg opplever som direkte forsøk på å forføre betrakteren. De hører ikke hjemme i bilder som ellers domineres av maling som renner og drypper, som sviver og svever og skaper rytmiske, lystige og ganske dramatiske fargesjokk i en form for action painting. Her finner jeg både en følsom poesi og en nyekspresjonistisk glede som binder utstillingen sammen.

Og når jeg går til tegningene hans, ser jeg enda tydeligere jazzens umiddelbare, impulsive spor på papiret, hvor strukturen aldri får overta for det jeg vil kalle, på bakgrunn av Nilssen-Loves store erfaring, for veloverveide innfall. Med disse tegningene bygger han også en bro tilbake til den amerikanske abstrakte ekspresjonismen i årene etter krigen.

Trond Borgen

Stavanger Aftenblad 07.03.2012


BIBLIOGRAPHY

NORSKE KUNSTNER LEKSIKON, Universitetsforlaget, 1983
NORSKE LP – omslag 1959 - 1990 Dag Helleve, Det Norske Samlaget, 1991
KUNSTNERLIV i ROGALAND Dreyer, 1992
GRAFIKK Norske Grafikere 75 år, Grøndahl Dreyer, 1994
ER MÅLET EN TILSTAND AV MUSIKK? Martin Worts, Hrymfaxe, 1999
FRA FLATE TIL UNIVERS Lau Albrektsen, catalogue text, 2001
PINTURES I ESCULTURES de L'HOTEL ROMÀNTIC DE SITGES, 2003
HÅNDVERK OG FRI IMPROVISASJON Nils Eger, catalogue text, 2006
ARTIST STATEMENT Terry Nilssen-Love, catalogue text, 2007
TANKENS FORM kunstkritikk 1979 – 2008 Trond Borgen, Wigestrand, 2008
BACHELOROPPGAVE I KUNST OG KULTURVITENSKAP Eirin Breie, 2009
TERRY NILSSEN-LOVE Lau Albrektsen, Labyrinth Press, 2012
JAZZ BRIDGES komposisjoner: Didrik Ingvaldsen, tegninger: Terry Nilssen-Love,
Cantado Musikkforlag 2012
KUNSTVERK BKFR 80 ÅR red. G.E.Bergjord, Pelikanen forlag 2012TERRY NILSSEN-LOVE