COMMISSIONS (i utvalg)


Nettverk

Utsmykkingen "Nettverk" består av 300 fargede kuler (diam.14 cm) montert over to vegger i Universitetet i Stavanger. Den ene veggen som er synlig fra inngangen måler 11 x 4.5 meter og den andre, hovedveggen ved kantinerommet måler 13x13 meter. Overflaten av veggene er ubehandlet betong der både mønsteret av forskalingsplatene og festningspunktene for platene er synlig.

Med dette som utgangspunkt er det tegnet opp et rutenett som krysser festningspunktene. Dette rutenettet er basis for komposisjonen. Kulene beveger seg tilsynelatende fritt over flatene, mens videre betraktning vil avsløre et lekent geometrisk spill. Det "tilfeldige" vil etter hvert danne diverse grupperinger (trekanter,kvadrater, linjer heksagoner etc). Den ene oppdagelsen blir deretter overtatt av den neste formen som oppstår visuelt. Kanskje er dette en klatrevegg for øynene?

Kulene, som står litt ut fra veggen kan oppleves som forstørrede kartnåler, og for å forsterke denne tanken er fargeutvalget begrenset til rødt, blått, gult, grønt, sort og hvitt.

Hovedintensjonen har vært å skape et verk som både er dynamisk og meditativt; et verk som er fritt, men har en grunnleggende struktur, samtidig med at verket signaliserer den interaksjon som foregår ved institusjonen.

Terry Nilssen-Love april 2006

nettverk

nettverk

nettverk

nettverk


TERRY NILSSEN-LOVE